• Mokesčiai

Mokesčiai

 

Atliekame visų mokesčių apskaičiavimus bei atspausdiname ar užpildome reikiamas veiklos ataskaitas ir mokesčių deklaracijas, kurios, pasirašomos atsakingo Bendrovės asmens (kaip vadovo) ir BDO (kaip vyriausiojo finansininko) atsakingo asmens, bei pateikiame reikiamoms institucijoms;

 

RENGINIAI, RENGINIAI INTERNETU, MOKYMAI IR KITA

Renginiai
  • Ateinančių renginių nėra
Peržiūrėti visus renginius
Renginiai internetu
  • Ateinančių renginių internetu nėra
Peržiūrėti visus renginius internetu