• BDO 2020 pasaulinės mokestinės aplinkos apžvalgos rezultatai
Leidiniai:

BDO 2020 pasaulinės mokestinės aplinkos apžvalgos rezultatai

2020-12-29

BDO tinklas 2020 m. pirmą kartą parengė pasaulinę mokestinės aplinkos apžvalgą. Mes kreipėmės į verslo lyderius ir paklausėme jų, ką jie mano apie mokestines aplinkas, kuriose jie veikia bei kokias problemas sprendžia. BDO apklausė 256 įmonių vadovus iš 50 šalių. Buvo apklausiami EMEA, Amerikų ir Azijos regionų šalių įmonių vadovai. EMEA regionas (Europa, Artimieji rytai ir Afrika) sudarė net 53 % visų respondentų.  Apklausoje dalyvavo mažos, vidutinės ir didelės įmonės: mažomis įmonėmis priskirtos – iki 20 milijonų USD apyvartos bendrovės, vidutinių 20-500 milijonai USD apyvartos ir didelių virš 500 milijonų USD bendrovės.

Pasaulinės apklausos išvados: 

Pirma: tik 20 % apklaustųjų mano, jog tarptautinė ir jų nacionalinė mokestinė aplinka yra stabili, prognozuojama ir mokesčių administratoriaus elgesys nežada siurprizų. 80 % mokestinę aplinką įvardina neapibrėžta ir neleidžiančia jaustis užtikrintai. 

Antra: Net 40 % apklaustų organizacijų nurodė, jog bendrovės  valdyba yra priversta didinti dėmesį apmokestinimo klausimams. Apmokestinimo ir viešos nuomonės apie bendrovę, kaip mokesčių mokėtoją, klausimai įtraukti į valdybų darbotvarkę. 

Trečia: Tarptautinės bendrovės planuoja 40 % didinti mokesčių skyriaus darbuotojų skaičių per ateinančius 5 metus. Naujas personalas padės tinkamai ir laiku atliepti vis didėjantį mokesčių administratorių dėmesį. Didėja ne tik priežiūros institucijų, su kuriomis tenka bendrauti, skaičius, bet ir bendravimo apimtys. Per ateinančius 2 metus, 43 % apklaustųjų, mokesčių specialistus visiškai įtrauks į visus strateginius verslo procesus, o 36 % įmonių mokesčių skyrių darbuotojai iš aptarnaujančios rolės pereiną į aktyvią rolę,  nors ir nebus pilnai integruojami į visus strateginius procesus.

Ketvirta: „Visa mokestinė našta“ (tiekimo grandinės mokestinės prievolės realiuoju laiku), šios idėjos supratimas ir gebėjimas realiu laiku sekti visas bendrovės mokestines prievoles visose šalyse, kuriose veikiama,  yra vis labiau suprantama koncepcija verslui, tačiau ne visi regionai tam skiria pakankamai dėmesio ir mokestinė našta apskaičiuojama netiksliai. 61% organizacijų skaičiuoja visą mokestinę naštą, bet tik 23 % naudoja automatizuotus įrankius, kurie turi įtakos verslo sprendimams. 55 % organizacijų tikisi, jog šis klausimas įgaus vis didesnę svarbą bendrovių valdybų akyse. 

Penkta: Technologijos ir IT sistemos įrankiai kurie vis dažniau pasitelkiami mokesčių deklaravimo ir atitikties (tax compliance) srityse ir sukurią realią pridėtinę vertę verslui, tačiau tik 20 % organizacijų turi aiškią dokumentuotą strategiją ir tikslą pritaikyti tai verslo procesuose. 27 % organizacijų svarstė tokios strategijos paruošimą, bet nieko nepadarė šiose srityje. 

Verslo lyderiai aiškiai išsakė, išaugo tiek darbo krūvis, tiek ir poreikis viską žinoti nedelsiant, reikės vis daugiau žmonių ir technologinių sprendimų. Mokesčių klausimai tampa strateginiais verslo klausimais. 

 

BDO Auditas ir apskaita