• COVID-19: ką reikia žinoti verslui
Pranešimai:

COVID-19: ką reikia žinoti verslui

2020-03-25

Nukeliamas avansinio pelno mokesčio deklaravimo  ir sumokėjimo terminas

Įmonės, kurios šiuo metu dėl koronaviruso patiria sunkumų, avansinio pelno mokesčio deklaraciją gali pateikti ir I ketvirčio avansinį pelno mokestį sumokėti ne iki kovo 16 d., o iki kovo 30 d. 

Be to, įmonės vieną kartą metuose turi teisę pakeisti avansinio pelno mokesčio mokėjimo būdą: pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo pagal praėjusių metų veiklos rezultatus būdą į būdą pagal numatomus rezultatus. Norėdama pakeisti mokesčio apskaičiavimo būdą, įmonė turi tai pažymėti pateikdama avansinio pelno mokesčio deklaraciją.

Jei įmonė pakeičia avansinio pelno mokesčio mokėjimo būdą pagal numatomus rezultatus, tai, sumažėjus įmonės pelnui, mokėtinas pelno mokesčio avansas taip pat sumažėja arba jo gali visai nelikti.

 

Nukeliamas pajamų mokesčio deklaravimas

Pajamų mokesčio deklaravimo startas kovo mėnesį skelbiamas nebus. Nukėlus deklaravimo bei sumokėjimo terminą iki liepos 1 d., anot VMI, gyventojams užteks laiko deklaracijoms pateikti teisingai ir laiku. Apie deklaravimo startą VMI informuos atskiru pranešimu.

 

GPM permokų grąžinimo terminas nesikeičia

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) permokų grąžinimo terminas nesikeičia. Gyventojams, teisingai ir laiku pateikusiems deklaraciją, jos bus grąžintos kaip ir kasmet iki liepos 31 d.

 

Galimybė perkelti nuostolius į kitus mokestinius laikotarpius

Pelno mokesčio įstatyme nustatyta tvarka, visoms įmonėms, kurios per mokestinį laikotarpį apskaičiuoja mokestinį nuostolįsuteikiama galimybė perkelti susidariusius mokestinius nuostolius į kitus mokestinius laikotarpius ir jais susimažinti tais mokestiniais laikotarpiais apskaičiuotą apmokestinamąjį pelną. 

 

Galimybė atidėti mokesčių mokėjimą

Mokesčių administravimo įstatymu įtvirtintos mokestinių prievolių įvykdymą palengvinančios nuostatos. Pavyzdžiui, esant laikiniems finansiniams sunkumams, mokesčių mokėtojai gali kreiptis į mokesčių administratorių su prašymu atidėti arba išdėstyti susidariusią skolą (mokestinę nepriemoką). Tokiu atveju su mokesčių mokėtoju sudaroma mokestinės paskolos sutartis (trump. MPS) ir mokesčiai mokami atidėtu (išdėstytu) sutartyje nustatytu grafiku. 

Plečiant paramos priemones verslui, šiuo metu yra parengtas pasiūlymas, leisiantis MPS sudaryti ir dėl Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įmokų, kurių mokėjimo terminas yra š. m. kovo 16 d. Tai leis verslui, susidūrusiam su veiklos iššūkiais dėl COVID-19, išdėstyti ir GPM įmokas dalimis bei jas mokėti sutartu grafiku. 

Iki tol, kol bus priimti teisės aktai, kuriais numatyta išplėsti paramos priemones verslui bei leisti sudaryti mokestinės paskolos sutartį dėl GPM (kurio mokėjimo terminas yra š.m. kovo 16 d.), VMI šio mokesčio išieškojimo nevykdys.

 

Galimybė gauti paskolą 

Prašymas MPS sudarymui bei kiti prašymo nagrinėjimui reikalingi dokumentai (dokumentuose nurodoma skolos suma, pageidaujamas atsiskaitymų grafikas bei priežastys, kodėl šiuo metu nėra galimybės padengti visos mokesčio sumos) priimami elektroniniu būdu per VMI portalo Mano VMI sritį. Priimant sprendimą dėl MPS sudarymo, VMI kiekvieną mokesčių mokėtojo prašymą ir situaciją vertina individualiai, remiantis pateikta informacija bei vadovaujantis patvirtintais kriterijais. 

Sprendimo dėl mokėjimo atidėjimo ar išdėstymo dalimis priėmimas trunka iki 30 dienų (nuo prašymo ir kitų dokumentų pateikimo dienos). Paskelbus teigiamą sprendimą dėl mokėjimo išdėstymo ar atidėjimo, asmuo MPS turi sudaryti per 10 darbo dienų. 

 

Atleidimas nuo mokesčio deklaracijos pateikimo

Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojai laikinai nevykdo veiklos (nesudaro ir nevykdo jokių sandorių; nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais; negauna pajamų, išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas), jie gali būti laikinai atleidžiami nuo mokesčio deklaracijos ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo.

 

Darbuotojai gali gauti nedarbingumą

Darbuotojai turintys mažamečių vaikų gali kreiptis į šeimos gydytoją dėl slaugos nedarbingumo. Jį 100 proc. dengia SODRA. Šiuo atveju darbdavys išlaidų nepatiria.

Sloguojantys, karščiuojantys ar kitų negalavimų turintys darbuotojai gali gauti nedarbingumo pažymą dėl ligos. Dvi pirmas ligos dienas apmoka darbdavys, likusias – SODRA.

 

Darbuotojams gali būti fiksuojama prastova

Jei darbdavys negali darbuotojams suteikti fizinio ar nuotolinio darbo, darbuotojams gali būti fiksuojama prastova. Prastova apmokama tokiais būdais: už pirmą dieną mokamas vidutinis darbo užmokestis, už antrą ir trečią dienas du trečdaliai vidutinio darbo užmokesčio, vėliau – 40 proc. vidutinio darbo užmokesčio, jei nėra poreikio būti darbo vietoje.

 

Gali būti organizuojamas dalinis darbas

Dalinis darbas yra iki pusės darbuotojo darbo laiko normos trumpesnis darbo laikas, kurį esant tam tikroms Vyriausybės nustatytoms ekonominėms sąlygoms nustato darbdavys ir dėl darbo laiko sutrumpinimo sumažėjęs darbo užmokestis darbuotojui kompensuojamas išmokant dalinio darbo išmoką Nedarbo socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

Pagal Darbo kodekso 48 str. dalinis darbas gali būti nustatomas, kai dėl svarbių ekonominių priežasčių, objektyviai esančių tam tikroje teritorijoje ar ūkinės veiklos sektoriuje ir pripažintų tokiomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, darbdavys negali suteikti darbuotojams darbo ir yra grupės darbuotojų atleidimo iš darbo prielaidos. Darbdavys apmoka pusę atlyginimo.

 

Atostogų suteikimas

Darbuotojams gali būti suteikiamos kasmetinės atostogos, jos apmokamos įprasta tvarka. Darbuotojams gali būti suteikiamos nemokamaos atostogos, jeigu yra įstatyme numatytos prielaidos joms suteikti.

 

Informacija parengta remiantis 2020 m. kovo 18 d. VMI ir SODRA duomenimis