• INFORMUOJAME: finansinių ataskaitų teikimas, mokesčiai ir subsidijos 2020-ųjų pandemijos metu
Pranešimai:

INFORMUOJAME: finansinių ataskaitų teikimas, mokesčiai ir subsidijos 2020-ųjų pandemijos metu

2020-05-13

COVID-19 ir šalyje paskelbtas karantinas sujaukė daugelio įmonių kasdienybę ir finansų planavimą. BDO Apskaita ir auditas, UAB ragina neatidėlioti ir primena, kad finansinių ataskaitų teikimas ir mokesčių mokėjimas su tam tikromis išimtimis išlieka toks pat kaip ir kasmet. Juridinių asmenų pateiktos ataskaitos, laiku sumokėti mokesčiai užtikrina verslo ir organizacijų skaidrumą. 

VMI mokestinės pagalbos priemonės nukentėjusioms įmonėms

Nemažą dalį Lieutvos įmonių, nukentėjusių dėl COVID-19, VMIiki ekstremaliosios situacijos pabaigos ir dar du mėnesius po jos atleidžia nuo delspinigių. Tokioms bendrovėms ir organizacijoms nebus pradėti mokesčių išieškojimo veiksmai, mokesčius jos gali išdėstyti be palūkanų.

Verslas, kuris nukentėjo koronaviruso metu ir negali susimokėti mokesčių, dėl pagalbos priemonių verslui taikymo turėtų kreiptis į VMI ir pateikti supaprastintos formos prašymą. Formą galima pateikti per Mano VMI arba atsiųsti el. paštu. Tas pats prašymas galioja ir „Sodrai" – papildomai kreiptis nereikia.

Svarbu pabrėžti, kad toms įmonėms, kurios nebuvo įtrauktos į nukentėjusiųjų sąrašą ir nepateikė prašymo, mokesčių lengvatos negalioja – mokesčius ir socialinio draudimo įmokas reikia mokėti laiku. Kitu atveju gali būti pradėti skaičiuoti delspinigiai ir pradėtas mokesčių išieškojimas. 

Registrų centras vėluojančių pateikti ataskaitas nebaus 

Finansinių ataskaitų patvirtinimo ir pateikimo terminai išlieka tokie patys – daugumos įmonių ir organizacijų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, todėl 2019 m. finansinės ataskaitos Registrų centrui turėtų būti pateiktos iki 2020 m. gegužės 31 d. Registrų centro teigimu, šiemet dėl su koronavirusu susijusių priežasčių ataskaitų teikimo procesas bus vertinamas lanksčiau, bus priimamos ir vėluojančios ataskaitos. 

Karantino laikotarpiu Registrų centras netaikys teisės aktuose numatytų poveikio priemonių, t.y. neregistruos administracinių nusižengimų protokolų irneinicijuos paramos gavėjo statuso panaikinimo procedūrų. 

Primename, kad metinių finansinių ataskaitų rinkinį turi pateikti:

 • akcinės bendrovės;
 • uždarosios akcinės bendrovės;
 • kooperatinės bendrovės;
 • žemės ūkio bendrovės;
 • valstybės įmonės;
 • savivaldybių įmonės;
 • mažosios bendrijos;
 • labdaros ir paramos fondai;
 • asociacijos;
 • viešosios įstaigos;
 • tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos (jeigu sudaro);
 • individualios įmonės (jeigu sudaro);
 • užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialai;
 • Europos ekonominių interesų grupės (jeigu sudaro);
 • Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės.

Įmonės, turinčios ne daugiau kaip 9 darbuotojus, gali gauti subsidijas

Remiantis LR Vyriausybės nustatytais kriterijais, VMI sudarė 34 tūkst. mikroįmonių sąrašą, kurios bus pakviestos teikti paraišką subsidijai gauti. Įmonės pakvietimo turi sulaukti šiomis dienomis. 

Subsidiją galės gauti įmonės, kurios: 

·      š. m. gegužės 1 d. turėjo ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 9 darbuotojus;

·      yra įtrauktos į VMI sudarytus nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių sąrašus; 

·      2019 m. sumokėjo gyventojų pajamų mokestį į savivaldybės ir valstybės biudžetus;

·      nėra bankrutuojančios, restruktūrizuojamos ar likviduojamos.

Bendra vienai įmonei suteikiamos pagalbos (įskaitant ir kitas priemones) suma neturi viršyti 200 tūkst. eurų per pastaruosius trejus mokestinius metus. Įmonei, kuri vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, suma neturi viršyti 100 tūkst. eurų; žemės ūkio sektoriaus  įmonei – 20 tūkst. eurų; žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus įmonei – 30 tūkst. eurų.

Skiriama subsidija bus apskaičiuojama pagal 2019 metais įmonės sumokėtą gyventojų pajamų mokesčio sumą: jei įmonės sumokėta GPM suma siekia iki 1 tūkst. eurų, tai skiriama minimali 500 eurų subsidija; jei sumokėta GPM suma yra nuo 1 tūkst. iki 2 tūkst. eurų, skiriama 1 tūkst. eurų subsidijos suma; jei sumokėta GPM suma siekia daugiau nei 2 tūkst. eurų, subsidijos suma sudaro pusę pareiškėjo per 2019 m. sumokėto GPM.

Pakviestos teikti paraiškas įmonės paraišką turės pateikti per Mano VMI iki tol, kol bus paskirstyta visa 100 mln. eurų subsidijoms skirta suma, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 1 dienos.