• Mokesčių administratorius švelnina kontroliuojamųjų sandorių kainodaros taisykles
Leidiniai:

Mokesčių administratorius švelnina kontroliuojamųjų sandorių kainodaros taisykles

2020-11-23

Mokesčių administratorius, siekdamas Lietuvos kontroliuojamųjų sandorių kainodaros taisyklių nuostatas labiau priartinti prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Kontroliuojamų transakcijų kainodaros gairių nuostatų, keičia Lietuvos taisyklių nuostatas ir numato esminius pakeitimus, kurie įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d. ir bus taikomi 2021 finansiniams metams.

Mokesčių administratorius praplėtė taisyklių nuostatų taikymą paslaugoms, nustatydamas galimybę taikyti supaprastintą kainodarą mažą pridėtinę vertę kuriančioms paslaugoms. Nuo 2021 m. mažos pridėtinės vertės paslaugoms nebus privalomas rinkos antkainio tyrimas ir mokesčių mokėtojai galės taikyti fiksuotą 5% antkainį, tačiau mokesčių mokėtojas kainodaros dokumentacijoje privalės įrodyti, jog jo teikiamos ar gaunamos paslaugos atitinka mažą pridėtinę vertę kuriančių paslaugų sąlygas. Iš kitų šalių mokesčių administratoriaus traktavimo praktikos, tai vienas iš didžiausių ginčų objektų su mokesčių administratoriumi. Tikėtina, jog Lietuvos mokesčių administratorius taipogi šių paslaugų traktavimą gali vertinti po padidinamuoju stiklu, tad svarbu pasirengti dokumentus tinkamai, kurie pagrįstų ne vien tik paslaugų atitikimo mažos pridėtinės vertės paslaugų kriterijus, tačiau ir įrodytų, jog gaunamos/teikiamos paslaugos sandorio šalims sukuria pagrįstą ekonominę naudą.

Kitas, ne mažiau svarbus, taisyklių pakeitimas, jog kainodaros dokumentacija nuo 2021 metų yra neprivaloma Lietuvos vienetams, jeigu kontroliuojamasis sandoris sudaromas su kitu Lietuvos vienetu ir jeigu tokie sandoriai susiję su Lietuvoje vykdoma veikla. Tai iš tiesų sumažina administracinę naštą rengti kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentacijas subjektams, kurie turi sandorius su kitais asocijuotais asmenimis Lietuvoje, tačiau tai suteikia galimybę mokesčių administratoriui daugiau laiko skirti ir pastangų sutelkti tikrinant kontroliuojamuosius sandorius, kurie vykdomi su kitoje jurisdikcijoje registruotu asocijuotu asmeniu. O tinkamas pelno mokesčio sumokėjimo užtikrinimas, yra viena iš Lietuvos mokesčių administratoriaus veiklos prioritetinių krypčių 2021-taisiais.