• VERSLUI: PAGRINDINIAI ŽINGSNIAI UŽTIKRINTI SKLANDŲ VERSLO TĘSTINUMĄ
Leidiniai:

VERSLUI: PAGRINDINIAI ŽINGSNIAI UŽTIKRINTI SKLANDŲ VERSLO TĘSTINUMĄ

2020-08-12

 

Organizacijoms reaguojant į COVID-19 pandemiją ir atkreipiant dėmesį į kylančius iššūkius ir grėsmes ateityje, daugelis tarpusavyje susijusių veiksnių bus labai svarbūs kuriant verslo strategijas bei siekiant išvengti kuo didesnių nuostolių.

Tai, kaip sėkmingai seksis verslui ateityje, priklausys nuo organizacijų vadovų sprendimų, kuriuos priims per artimiausius mėnesius. Remiantis tarptautinės BDO apklausos rezultatais ir ilgamete patirtimi, mes pateikiame 10 pagrindinių punktų, kuriais turėtų vadovautis įmonės, siekiančios užtikrinti sklandžią organizacijos veiklą ateityje.

 

  1. Valstybės parama ir rekomendacijos. Ar pasinaudojote visomis valstybės teikiamomis finansavimo galimybėmis? Ar kontroliuojama įmonės sveikatos apsauga kiekvienoje šalyje kurioje vykdote savo veiklą? Tik 42 proc. mūsų apklausos respondentų teigia, kad jie nuolat stebi su COVID-19 susijusius pokyčius
  2. Nuoseklus planavimas. Patyrus daug staigių pokyčių versle ir ekonomikoje per praėjusius šešis mėnesius, svarbu turėti kuo daugiau verslo strategijų ir apgalvoti įvairius galimus scenarijus, juos nuolat atnaujinti. Įmonės turi žinoti, kaip reaguotų į antrąją viruso bangą, ir apskaičiuoti galimą poveikį nuostoliams ir pelnui.
  3. Išlaidų kontrolė ir procesų efektyvumas. Dabar yra svarbus laikas užtikrinti, kad įmonių veikla būtų vykdoma kuo taupiau. Vadovai turėtų išanalizuoti istorinius buhalterinės apskaitos duomenis ir atsisakyti nebūtinų išlaidų, pašalinant veiklos procesus, kurie gali būti supaprastinti ar automatizuoti, jog kilus krizei būtų išlaikytas pelningumas.
  4. Finansavimas: palaipsniui panaikinant valstybės finansinę paramą, įmonės turėtų apgalvoti, kokios būtų alternatyvios finansavimo galimybės, jei joms prireiktų pagalbos reguliuojant pinigų srautą.
  5. Augimo galimybės užsienio rinkoje. Įvertinkite verslo augimo galimybes ir užsienio rinkose. Organizacijos turėtų įvertinti situaciją, o pagal galimybes galėtų panaudoti investicijoms, naujovėms, savo produkto ar paslaugos tobulinimui, reaguojant į besikeičiančią aplinką ir klientų poreikius.
  6. Tinkamas personalo paruošimas ir perkvalifikavimas. Net 79 proc. atsakiusiųjų mano, jog tam, kad užpildytų trūkstamas darbo vietas – bus skirtas didelis dėmesys darbutojų perkvalifikavimui.
  7. Aptarti kylančias rizikas su savo partneriais. COVID-19 atskleidė daugelio įmonių tiekimo grandinių pažeidžiamumą. Vadovams svarbu iš anksto įvertinti galimas grėsmes bei kylančias rizikas tiek iš jūsų, tiek iš klientų ar tiekėjų pusės.
  8. Verslas saugus gamtai. Įmonės turėtų pasinaudoti šia galimybe paspartinti ekologiškas iniciatyvas, kurios taip pat padės pagerinti ilgalaikį verslo rezultatą ir jo tęstinumą.
  9. Verslo modelio keitimas. COVID-19 gali būti puiki proga atnaujinti, o galbūt radikaliai pakeisti organizacijos verslo modelį. Vis dėlto mūsų tyrimas rodo, kad tik 9 proc. norėtų jį koreguoti. Vadovai turėtų deramai apgalvoti ir įvertinti esamą padėtį rinkoje, o kylant abejonėms dėl verslo tęstinumo - verslo modelio pokyčiai būtų į naudą.
  10. Nauji darbo metodai. Šį laiką išnaudokite bendraudami su darbuotojais, kad sužinotumėte, kokie darbo metodai jiems priimtiniausi, patogiausi. Šiuo metu, kai didžioji dalis darbuotojų vis dar dirba iš namų  - labai svarbu, kad darbuotojas jaustųsi įvertintas, suprastas ir išliktų motyvuotas.