Aktualūs pakeitimai: LR buhalterinės apskaitos ir įmonių finansinės atskaitomybės įstatymų pakeitimai

Norime atkreipti Jūsų dėmesį į sąvokų pasikeitimus įsigaliojus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimui Nr. IX-574 ir LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimui Nr. XIV-681:

KAS PASIKEITĖ:

LR  buhalterinės apskaitos įstatymas - LR finansinės apskaitos įstatymas

LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas - LR Įmonių atskaitomybės įstatymas

Verslo apskaitos standartai - Lietuvos finansinės atskaitomybės standartai

VAS - LFAS

 

KĄ TURIME DARYTI:

Rekomenduojame aiškinamajame rašte finansinių ataskaitų rengimo pagrindo nuostatose atnaujinti įstatymų pavadinimų pakeitimus bei pateikti paaiškinimą dėl VAS sąvokos naudojimo:

Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis LR Įmonių atskaitomybės įstatymu, LR Finansinės apskaitos įstatymu.  Pagal 2021-11-23 priimto LR buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 pakeitimo įstatymo  nuostatas, nuorodos į Verslo Apskaitos Standartus laikomos nuorodomis į Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus. Vyriausybės įgaliotos įstaigos patvirtinti Verslo Apskaitos Standartai taikomi tol, kol LR finansų ministras patvirtina atitinkamus Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus. Lietuvos finansinės atskaitomybės standartai šių ataskaitų parengimo datai dar nėra patvirtinti, todėl šios ataskaitos parengtos vadovaujantis Verslo Apskaitos Standartais (toliau - VAS).

 

KODĖL REIKALINGA NUORODA:

Iki šios dienos Lietuvos finansinės atskaitomybės standartai nėra patvirtinti, bet LR buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 pakeitimo įstatyme numatyta, kad:

•  nuorodos į verslo apskaitos standartus laikomos nuorodomis į Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus;

•  Vyriausybės įgaliotos įstaigos patvirtinti verslo apskaitos standartai taikomi tol, kol LR finansų ministras patvirtina atitinkamus Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus.