Didelės įmonės dar nėra pasirengusios naujiems ESG ataskaitų teikimo reikalavimams

ESG (angl. - environment aplinkos apsauga (E), angl. social socialinė atsakomybė (S), angl. -governance valdymas (G)) tampa vis svarbesnė įmonių veikloje, todėl įmonės turėtų ieškoti tvarumo sprendimų ir integruoti juos į įmonių veiklos planus. Reguliavimo ir rinkos tendencijos rodo didėjančią ESG ataskaitų svarbą, nes ESG tampa įprastu reguliavimo principu, o investuotojai ir finansų analitikai vis dažniau įtraukia ESG aspektus į savo vertinimo įrankius, reaguodami į pasaulinius aplinkos ir socialinius iššūkius, su kuriais susiduria pasaulis.
BDO Vengrijos vadovaujamame tyrime iš viso dalyvavo 9 šalių BDO įmonės. Jo tikslas buvo įvertinti ir apžvelgti, kokių iniciatyvų ir priemonių ėmėsi Centrinės ir Rytų Europos regiono įmonės tvarumo srityje.

ESG tendencijos
83% įmonių, užpildžiusių anketą, mano, kad ESG ateityje bus itin ar labai svarbus jų verslui. Tačiau tvarumo aspektų integravimą į įmonių veiklos planus, dažniausiai lemia Europos Sąjungos ir šalių įsatymai. Kiti svarbūs motyvuojantys veiksniai - įmonės įvaizdžio gerinimas ir savininkų bei suinteresuotųjų šalių (pvz., bankų) reikalavimai.
Daugiau nei 40% atsakiusiųjų įmonių norėtų tvarumui skirti didesnį biudžetą, o pusė (52%) atsakė, kad išleistų tiek pat, kiek ir praėjusiais metais. 77% įmonių savo investicijas skyrė energijos vartojimo efektyvumui ir ekologiškos energijos transformavimui, o 18 % įmonių skyrė tvarių duomenų rinkimui.
Pastebimas skirtumas, kaip MVĮ ir didelės įmonės integruoja ESG priemones į savo vykdomą veiklą. Pusė stambių įmonių nurodo, kad jos daug arba labai daug dėmesio skiria anglies dvideginio išmetimo mažinimui ir neutralumui, taip pat daugiau dėmesio skiria etiškam elgesiui ir skaidrumui nei MVĮ. Kita vertus, socialiniais klausimais MVĮ yra labiau motyvuotos ir  darbuotojų gerovei skiria 8 proc. svarbesnę dalį, o švietimui, mokymams ir žmogaus teisėms – 15 proc. daugiau nei didelės įmonės.


Naujas tvarumo reglamentas, silpnas organizacijų pasirengimas
Įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyva (CSRD) užtikrina, kad įmonės atskleistų tinkamą informaciją apie savo tvarumo rizikas ir galimybes bei jų poveikį žmonėms ir aplinkai, remiantis dvejopo reikšmingumo principu. CSRD įstatymas reikalauja, kad įmonės taikytų standartus, kurie atitiktų teisinius įsipareigojimus dėl tvarios atskaitomybės. Europos Komisija priėmė bendrus standartus, atitinkančius CSRD. Europos tvarios atskaitomybės standartai (ESRS) yra privalomi įmonėms, kurioms taikoma ši direktyva.
Tačiau apklausa atskleidė, kad Centrinės ir Rytų Europos regiono įmonės teisės aktams dar nėra pasirengusios. Pajėgumų trūkumai, informacijos trūkumas ir sudėtingos bei daug laiko reikalaujančios metodikos yra pagrindinės kliūtys integruoti ESG kriterijus į sprendimų priėmimo ir ataskaitų teikimo procesus.
Apklausos rezultatai atskleidžia, kad tik 20% atsakiusių įmonių yra parengusios ESG ataskaitas ir beveik 40% planuoja netrukus parengti savo pirmąją ESG ataskaitą. Daugiau nei 40% įmonių neplanuoja teikti ataskaitų apie ESG, du trečdaliai MVĮ ir trečdalis didelių įmonių.

Priminimas organizacijoms
1) Būkite budrūs: jau yra išleisti arba ruošiami nauji reglamentai, susiję su tvarumu,
2) Sekite naujienas: patikrinkite, ar įstatymai turi tiesioginės, netiesioginės įtakos jūsų veiklai,
3) Būkite pasiruošę: pagalvokite iš anksto ir pradėkite ruoštis, nes šios užduotys yra pakankamai sudėtingos ir atima daug laiko,
4) Strateguokite: svarbu viską pasiruošti ir strategiškai apgalvoti iš anksto, tam, kad organizacija išliktų atspari visais atvejais.

Ataskaitą galite parsisiųsti dešinėje paspaudę Download.

Tyrimą atliko BDO Vengrijos ESG  skyrius, bendradarbiaudamas su BDO įmonėmis iš devynių šalių – Čekijos, Kroatijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos ir Slovėnijos. Tyrime buvo apklausti dalyvaujančių BDO firmų klientai, siekiant įvertinti Centrinės ir Rytų Europos regiono įmonių tvarumo iniciatyvas ir veiksmus. Apklausa taip pat buvo siekiama įvertinti klientų požiūrį į tvarumą, jų sąmoningumą, ESG brandą ir jų žinias apie reguliavimo reikalavimus ir kliūtis, su kuriomis jie susiduria. Tyrime buvo naudojama anketinė metodika, o internetinė apklausa pasiekė daugiau nei 5500 BDO klientų.