FINTECH: Ko tikisi investuotojai? Kokia Jūsų vertė?

Dažniausiai investuotojai turi labai aiškius tikslus. Tikslas vienas - bendrovės į kurią investuojama augimas: pardavimų, pajamų ir investicijos vertės. Investuotojas dažniausiai siekia: investicijos vertę padvigubinti per tris metus arba patrigubinti per penkis metus.

Šie tikslai sufleruoja, jog investuotojai ieško idėjų kurios bus pelningos bei tikisi Investuotojo ir Fintech vadovybės glaudaus bendradarbiavimo. Investuotojus domina bendrovės, produkto augimo scenarijai arba augimo potencialas. Pirminės stadijos metu svarbu pristatyti detalius trumpo ir vidutinio laikotarpio augimo strategijas ir projekcijas.

Kokia jūsų vertė?

Fintech platformų populiarumas išaugo dėl fizinių kontaktų mažinimo (Bekontakčio mokėjimo paslaugos, alternatyvios bankininkystės, skolinimosi platformos). Šie projektai, padeda mažinti pandemijos pasekmes, bet ar tai garantuoja ilgaamžiškumą?

Įmonė turi išsiaiškinti, kas sudaro pagrindinę vertę. Derybose aiškiai nurodykite kuri(-ios) sritys sudaro jūsų vertę. Vertę gali būti: programos kodas, sprendiniai pritaikyti pasiekti tikslą, tyrimų medžiaga, patentai, klientų bazė, pardavimai. Sąrašas nėra baigtinis, kitos sritys galinčios turėti poveikį vertei: taikomų ar tarpusavyje suderintų technologijų visuma, rinkos tendencijos, detalios pajamų analizės, augimo prognozės ir duomenys patvirtinantys anksčiau darytas prognozes.

Apskaičiuojant įmonės vertę dažnai naudojamos laikotarpio pajamos arba EBITDA (pajamos neatskaičius palūkanų, mokesčių nusidėvėjimo ir amortizacijos). Šis rodiklis šiuo metu gali neatspindėti tendencijų, dėl pandemijos įtakos rinkai.