Kainodaros dokumentacija - DUK

Artėjant kainodaros dokumentacijos (angl. transfer pricing) už praėjusius finansinius metus (kainodaros dokumentacija turi būti parengta per 6 mėn. ir 15 d. nuo finansinių metų pabaigos), pasirengimo terminui, didžiajai daliai įmonių neišvengiamai kyla įvairių klausimų. BDO visuomet pasirengusi į juos atsakyti. 

Kainodaros dokumentacijos ir palyginamųjų duomenų galiojimo terminas (kainodaros galiojimas 3 metus ir šio termino skaičiavimas):

Kainodaros dokumentai (šalies byla), jeigu kontroliuojamojo sandorio pagrindinės sąlygos (sandorio dalyko charakteristikos; sandorio šalių funkcijos atliekant funkcinę analizę; sandorio sąlygos; ekonominės aplinkybės; verslo strategija) nekinta, gali būti atnaujinami ne rečiau kaip kas 3 metus.

Tad, jeigu, pvz. kainodaros dokumentacija buvo parengta 2022 finansiniams metams, ji galėtų būti naudojama ir 2023-2024 m. laikotarpiams, todėl 2025 m. laikotarpiui kainodaros dokumentai turės būti atnaujinta-parengta iki 2026-06-15.

Šiuo atveju svarbu tai, jog kainodaros dokumentuose pateikiama informacija turi būti aktuali kiekvieno kontroliuojamojo sandorio vykdymo mokestiniam laikotarpiui, tad pvz. kontroliuojamojo sandorio finansiniai duomenys turi būti pateikiami pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams.

Analogiškai, 3 metų atnaujinimo taisyklė yra taikoma ir palyginamajai studijai. Savo esme - palyginamoji paieška yra atliekama pagrįsti konkretų mokestinį laikotarpį vykdyto (-ų) sandorio (-ių) kainos (ų) atitikimą ištiestosios rankos principui. Įprastai, 2022 m. vykdyto sandorio pagrindimui yra naudojami 2019-2021 m. palyginamieji duomenys, todėl 3 metų terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo 2022 m. Šie palyginamieji duomenys gali būti naudojami ir 2023-2024 m. kainoms pagrįsti. Tačiau svarbu įvertinti tai, ar šiuo laikotarpiu nėra reikšmingų pokyčių rinkoje, kurie gali reikšmingai pakeisti palyginamuosius duomenis (pvz. smarkiai išbrangusios žaliavos, pasaulinė krizė ir t.t.). Jeigu buvo fiksuoti reikšmingi pokyčiai - tokiu atveju palyginamoji paieška turi būti atlikta nelaukiant 3 metų termino pabaigos.

Skaičiuojant 3 metų terminą yra aktualūs dokumentuojamo sandorio metai, o ne kainodaros dokumentacijos/papalyginamosios paieškos atlikimo data.

Statistinių metodų taikymas ir "dideli intervalo reikšmių nuokrypiai" (kokius statistinius metodus taikyti ir intervalo nuokrypių vertinimas):

Intervalo reikšmių nuokrypiai yra vertinami kiekvienoje situacijoje individualiai, atsižvelgiant į konkrečius turimus palyginimus (jų reikšmes), jų palyginamumo laipsnį, atliktus veiksmus dėl palyginamųjų duomenų koregavimo ir / ar atmetimo. Mokesčių mokėtojas, atlikęs palyginamųjų duomenų paiešką ir nustatęs rodiklių aibę – ištiestosios rankos intervalą, turi pats įsivertinti, ar tam tikros kraštinės intervalo reikšmės, neišsiskiria iš likusių intervalo reikšmių ir koks jų palyginamumo laipsnis.

Kainodaros taisyklėse nėra apibrėžti konkretūs naudotini statistiniai metodai, tačiau praktikoje įprastai taikomas kvartilių skaičiavimo metodas. Rekomenduotina naudoti Microsoft Excel formules, prioritetą teikiant quartile.exc funkcijai atsivelgiant į Lietuvos statistikos departamento paskelbtą Kvartilių skaičiavimo metodiką.

Palyginamų duomenų skaičius (palyginamųjų duomenų skaičius, kiek jų pakanka):

Minimalus (kaip ir maksimalus) palyginamųjų duomenų skaičius tarpkvartiliniam intervalui sudaryti kainodaros taisyklėse ar tarptautiniuose dokumentuose, reglamentuojančiuose kontroliuojamųjų sandorių kainodaros principus nėra apibrėžtas. Pažymėtina, kad galimų palyginamųjų duomenų skaičius priklauso nuo daugelio vertinamųjų faktorių, kaip pvz., kontroliuojamųjų sandorių sudėtingumo, rūšies, taikyto kainodaros metodo, tikimybės rasti palyginamuosius sandorius ir pan., todėl kiekvienu konkrečiu atveju individualiai sprendžiama dėl palyginimų skaičiaus.

Taip pat akcentuotina, kad svarbu yra ne surasti kuo didesnę duomenų imtį, o sudaryti intervalą naudojant vienodai patikimus palyginamuosius sandorius. Todėl ir paieškos žingsniai turi būti parenkami tokie, kurie leistų atrinkti kuo patikimesnius palyginamuosius duomenis, nepriklausomai nuo galimo rasti palyginamųjų duomenų skaičiaus. Tačiau tuo pačiu atkreiptinas dėmesys, jog jeigu yra atrinkamos pvz. 4 galimos palyginamosios įmonės - tai yra gana ribotas palyginimų skaičius ir esant kuo mažesniam palyginamųjų duomenų skaičiui turi būti įsitikinama, jog jie maksimaliai atitinka testuojamos įmonės funkcinį modelį. Tokiu atveju reiktų apsvarstyti palyginamosios paieškos strategiją ir siekti atrinki didesnį skaičių palyginamų duomenų.

 

Parengė: Mokesčių skyriaus vadovas Tomas Karosas