Svarbiausios mokesčio už aplinkos teršimą naujovės. Kas keitėsi?

Įvertinę kylančias grėsmes ekologijai bei prisiminus pastarųjų metų aplinkos taršos įvykius, Lietuvos Respublikos Seimas, vykusioje neeilinėje sesijoje priėmė aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir taršos prevencijos reikalavimus griežtinančius įstatymus.

Pirma, numatoma, kad ūkio subjektų vykdomą aplinkai kenksminga veikla galės būti sustabdoma priimant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos privalomuosius nurodymus, tais atvejais kai bus nustatomi Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo aiškiai įtvirtinti veiklos sustabdymo pagrindai.

Antra, įtvirtinama žodinio privalomojo nurodymo davimo galimybė kai yra būtinybė nedelsiant imtis priemonių (tokiu atveju jie įforminami patikrinimo dokumentuose). Atkreiptinas dėmesys į žodinių nurodymų privalomumą – skundo padavimas nesustabdys aplinkos apsaugos pareigūnų žodžiu duotų reikalavimų vykdymo, todėl už jų nevykdymą grės administracinė atsakomybė.

Trečia, nebelieka nuostatų, numatančių, kad asmeniui neįvykdžius duoto privalomojo nurodymo, duodamas pakartotinis privalomasis nurodymas (tokio reguliavimo atsisakyta kaip neefektyvaus ir nepagrįstai ištęsiančio privalomojo nurodymo vykdymo reikalavimus). Šiame kontekste įvedama naujovė – neįvykdžius privalomojo nurodymo aplinkos apsaugos institucija turės galimybę kreiptis į teismą dėl įpareigojimo ūkio subjektui, kurio vykdymas galės būti užtikrinamas kreipiantis į antstolį.

Svarbu paminėti, kad nuo mokesčio už aplinkos teršimą vienkartinių pakuočių atliekomis atleidžiami mokesčio mokėtojai, per mokestinį laikotarpį Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantys ne daugiau kaip 0,5 tonos visų pripildytų vienkartinių pakuočių, kurioms netaikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema ir tvarkantys pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitą aplinkos ministro nustatyta tvarka.

Taip pat lengvatomis gali pasinaudoti mokesčio mokėtojai, turintys dokumentus, įrodančius, kad buvo deginamas biokuras yra atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių už išmetamą į aplinkos orą leidime nustatytą teršalo kiekį, susidarantį naudojant biokurą.  

Pažymima, kad mokesčio mokėtojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą daugkartinio naudojimo pakuočių atliekomis, kai įvykdo visą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatytą surinkimo ir daugkartinio naudojimo užduotį.

BDO auditas ir apskaita, UAB apskaitos vadovė ir partnerė Jurgita Čepulienė teigia, kad neabejotinai šiemet įmonės mokės didesnį taršos mokestį. Primename Jums, kad keičiasi taršos mokesčio lengvatų taikymas naujiems automobiliams ir taršos mokestį iš mobilių šaltinių mokės visi dyzeliniai automobiliai nepriklausomai nuo jų variklio tipo. Taršos mokestis iš mobilių šaltinių mažinamas tik benzinu, dujomis ar biokurą naudojantiems automobiliams. Taip pat raginame įmones nepamiršti GPAIS prievolių. Šioje sistemoje duomenys turi būti pateikiami laiku ir teisingai. Naujasis taršos mokesčio įstatymas numato itin griežtą atsakomybę nevykdantiems ar pažeidžiantiems pakuotės apskaitos reikalavimus ar neteisingai apskaičiuojantiems pakuotės taršos mokestį. Minimali perskaičiuoto mokesčio suma numatyta įstatyme yra 10 000 EUR arba suma, kuri gaunama įmonės pajamas padauginus iš koeficiento 0,02.