• Esate tarptautinei įmonių grupei priklausanti įmonė? Ar jau informavote apie tai VMI?

Esate tarptautinei įmonių grupei priklausanti įmonė? Ar jau informavote apie tai VMI?

2017-12-08

Dėl pranešimo apie patronuojančias įmones, kurios registruotos užsienyje

Pagal Valstybinės Mokesčių Inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (toliau - VMI) viršininko 2017 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. VA-47 „Dėl informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl apsikeitimo informacija apie tarptautinių įmonių grupių pateiktas ataskaitas įgyvendinti, taisyklių patvirtinimo“ nuo 2017 m. birželio 5 d. įsigaliojo šių taisyklių 13 punkto nuostatos, pagal kurias: “Lietuvos Respublikoje reziduojantis, į Tarptautinės įmonių grupės (toliau -TĮG) įeinantis subjektas, kuris nėra pagrindinis patronuojantis subjektas, pakaitinis patronuojantis subjektas ar į TĮG įeinantis subjektas pagal Taisyklių 8 punktą, iki TĮG ataskaitinių finansinių metų paskutinės dienos privalo VMI prie FM pranešti apie TĮG informaciją teikiantį pagrindinį patronuojantį subjektą arba pakaitinį patronuojantį subjektą, nurodydamas jo pavadinimą, adresą ir rezidavimo vietą.“ Plačiau - oficialus teisės aktas.

Laisvos formos pranešimas turi būti pateikiamas elektroniniu būdu per Mano VMI sistemą skiltyje Kiti pranešimai. Šios informacijos pateikimas iki šių metų lapkričio mėnesio nebuvo įmanomas techniškai dėl neparuoštų tam sistemų, tačiau šiuo metu pateikti tokią informaciją jau nekyla jokių sunkumų.