SVARBIOS NAUJIENOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) SUKELTŲ NEIGIAMŲ PASEKMIŲ

Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. mokesčių mokėtojai bus įtraukiami į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viešai skelbiamą sąrašą „Juridiniai asmenys, kuriems nuo 2021 m. sausio 1 d. taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19“, kurių veiklai nuo karantino paskelbimo, t. y. 2020 m. lapkričio 7 d. nustatyti draudimai / apribojimai.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. priimami ir nagrinėjami neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų prašymai sudaryti mokestinės paskolos sutartį (toliau – MPS) ar pakeisti jau sudarytos MPS sąlygas dėl nepriemokų, susidariusių iki 2021 m. balandžio 30 d., privalomai neteikiant papildomų dokumentų, nurodytų Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų apraše, jei prašomas mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo laikotarpis yra ne ilgesnis nei iki 2021 m. birželio 30 d., o išdėstymo laikotarpis – ne ilgesnis nei iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Jei prašoma mokestinės nepriemokos sumokėjimo pradžią atidėti ilgesniam nei iki 2021 m. birželio 30 d. laikotarpiui, o mokestinės nepriemokos mokėjimą išdėstyti ne ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui, o atidedama / išdėstoma suma fiziniams asmenims yra lygi arba didesnė nei 100 000 Eur, juridiniams asmenims – lygi arba didesnė nei 300 000 Eur, turi būti pateikti Apraše numatyti prašymą pagrindžiantys ir finansinę būklę apibūdinantys dokumentai.

Jeigu prašoma sudaryti MPS, išdėstant mokėjimus ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui, o išdėstoma suma fiziniams asmenims yra lygi arba didesnė nei 100 000 Eur, juridiniams asmenims – lygi arba didesnė nei 300 000 Eur, iš mokesčių mokėtojo gali būti pareikalauta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka užtikrinti mokestinės nepriemokos sumokėjimą įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija. Jei mokesčių mokėtojas sudaro ne pirmą MPS, užtikrinimo priemonės taikomos toms MPS, kurių sudarymo metu pasiekiama nurodyta suma.

Patvirtinta, jog:

  • neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų nepriemokoms, susidariusioms nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., išieškojimo veiksmai neinicijuojami iki 2021 m. birželio 30 d.;
  • jei iki 2020 m. gruodžio 31 d. nepriemokų išieškojimo veiksmai jau buvo pradėti vykdyti, neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų mokestinės nepriemokos išieškojimo veiksmai stabdomi iki 2021 m. birželio 30 d. pagal atskirą prašymą dėl išieškojimo veiksmų stabdymo;
  • neigiamą poveikį patyrę mokesčių mokėtojai atleidžiami nuo delspinigių, skaičiuojamų už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.;
  • nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. neigiamą poveikį patyrę mokesčių mokėtojai nebus laikomi skolingi valstybės ir savivaldybės biudžetams bei fondams, jeigu mokestinė nepriemoka susidarė nuo 2021 m. sausio 1 d.. iki 2021 m. balandžio 30 d.

BDO auditas ir apskaita, UAB apskaitos vadovė ir partnerė Jurgita Čepulienė teigia, kad ši informacija labai svarbi visoms įmonėms, kurios susiduria su pandemija. Svarbu sekti ir naudotis esamomis lengvatomis, tačiau labai svarbu ir tinkamai įvertinti tokių lengvatų kainą. Nauja nuostata dėl turto įkeitimo, hipotekos ir pan. sukurs tam tikrų nepatogumų. Buhalterinė apskaita ir jos duomenų analizė galimai pareikalaus didesnio dėmesio nei įprastai ir svarstymų ar tikrai įmonei bus naudinga apriboti savo teises į tam tikrą turtą ar vis tik įmanoma rasti resursų mokestinių prievolių įvykdymui.

 

 

 

Informacija parengta remiantis 2020 12 30 VMI duomenimis