Apskaita

Profesinalūs ir greiti sprendimai Jūsų verslo mokesčių ir apskaitose srityse

BDO komanda siūlo profesionalius ir greitus sprendimus Jūsų verslui mokesčių ir apskaitose srityse. Esame atsakingi ir lankstūs, laikomės savo įsipareigojimų ir siekiame sukurti pridėtinę vertę savo klientams. Mūsų apskaitos ir mokesčių specialistai turi ilgametę patirtį dirbdami ir gilindami žinias įvairiuose pramonės sektoriuose, vietinėje bei tarptautinėje aplinkoje. Mes siūlome:

  • Pagal Bendrovės pateiktus pirminius dokumentus, jei reikalinga – atliekame koregavimus, kontroliujame, kad visos su Bendrove susijusios finansinės-ūkinės operacijos būtų apskaitytos laiku ir teisingai, ir jų pagrindu būtų sudarytos finansinės ataskaitos, apskaičiuoti mokesčiai ir mokėjimai į biudžetą;
  • Pagal nustatytus reikalavimus kontroliuojame, kad apskaitos ir ataskaitų duomenys būtų teisingi ir laiku pateikti visoms išorinėms institucijoms ir Bendrovės valdymo organams;
  • Sutarties galiojimo laikotarpiu dalyvaujame ir teikiame paaiškinimus Valstybinei mokesčių inspekcijai, šiai atliekant Bendrovės finansinės veiklos patikrinimus.
  • Detalesnė paslaugų apimtis atskirai derinama sudarant paslaugų teikimo sutartį.