Įmonių finansų valdymo paslaugos

Įmonių finansų valdymo paslaugos

Rengiame įvairias finansines ataskaitas Įmonės vadovybei ir išoriniams vartotojams, susijusias su Įmonės valdymu, Įmonių biudžetus, pinigų srautų planavimą ir pan.