Įmonių finansų valdymo paslaugos

Įmonių finansų valdymo paslaugos

Įmonių finansų valdymo paslaugos: konsultacijos dėl veiklos finansavimo, pinigų srautų valdymo, biudžetų sudarymas, įmonių finansų vertinimas, finansų valdymas ir mokymai.
Rengiame įvairias finansines ataskaitas Įmonės vadovybei ir išoriniams vartotojams, susijusias su Įmonės valdymu, Įmonių biudžeto planavimu ir valdymu, pinigų srautų planavimu ir pan. Profesionalus įmonių finansų vertinimas padeda geriau suprasti, kaip turi būti valdomi įmonės finansai, siekiant jų stabilumo, įmonės augimo ir kitų ateities perspektyvų.