• Įmonių finansų valdymo paslaugos

Įmonių finansų valdymo paslaugos: konsultacijos dėl veiklos finansavimo, pinigų srautų valdymo, biudžetų sudarymas, įmonių finansinės padėties įvertinimas

Rengiame įvairias finansines ataskaitas Įmonės vadovybei ir išoriniams vartotojams, susijusias su Įmonės valdymu, Įmonių biudžetus, pinigų srautų planavimą ir pan.