Atskirų sričių apskaita ir mokesčiai

Atskirų sričių apskaita ir mokesčiai

Atliekame atskirų Įmonės apskaitos funkcijų vykdymą:  

  • Skaičiuojame darbo užmokestį pagal Įmonės pasirinktą darbo apmokėjimo sistemą, rengiame ir teikiame darbuotojams atsiskaitymo lapelius, konsultuojame darbo apmokėjimo ir su tuo susijusių mokesčių paskaičiavimo klausimais.                     
  • Pirkimo ir/ar pardavimo pirminių dokumentų registravimas apskaitoje, kitų pirminių dokumentų sudarymas ir registravimas apskaitoje, banko išrašų duomenų registravimas apskaitoje, skolų su tiekėjais ir/ar pirkėjais suderinimas, prekių sandėlyje apskaita, ilgalaikio turto apskaita ir pan.
  • Mėnesio, ketvirčio, metų finansinių ataskaitų rengimas pagal Įmonės pateiktus duomenis.
  • Rengiame Įmonės Apskaitos politiką, įvairias tvarkas ir taisykles, susijusias su apskaitos procesais, personalu, darbo apmokėjimu, dokumentų rengimu ir judėjimu ir pan.