Atskirų sričių apskaita ir mokesčiai

Atskirų sričių apskaita ir mokesčiai

Kvalifikuotos komandos atliekama atskirų sričių buhalterinė apskaita teikia šias paslaugas:  

  • Atsikrų sričių buhalterinė apskaita ir mokesčiai. Skaičiuojame darbo užmokestį pagal Įmonės pasirinktą darbo apmokėjimo sistemą, rengiame ir teikiame darbuotojams atsiskaitymo lapelius, konsultuojame darbo apmokėjimo ir su tuo susijusių mokesčių paskaičiavimo klausimais.                     
  • Pirkimo ir/ar pardavimo pirminių dokumentų registravimas apskaitoje, kitų pirminių dokumentų sudarymas ir registravimas apskaitoje, banko išrašų duomenų registravimas apskaitoje, skolų su tiekėjais ir/ar pirkėjais suderinimas, prekių sandėlyje apskaita, ilgalaikio turto apskaita ir pan.
  • Mėnesio, ketvirčio, metų finansinių ataskaitų rengimas pagal Įmonės pateiktus duomenis.
  • Rengiame Įmonės Apskaitos politiką, įvairias tvarkas ir taisykles, susijusias su apskaitos procesais, personalu, darbo apmokėjimu, dokumentų rengimu ir judėjimu ir pan.