Telekomunikacijos, Ryšiai ir Technologijos

Telekomunikacijos, Ryšiai ir Technologijos

Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus svarba kasmet nuosekliai auga, o ypač sparčiai didėja šio sektoriaus eksportas. Vis daugiau bendrovių persvarsto strategiją ir aktyviau žengia į naujas rinkas. Tai didžiulis, iki galo neišnaudotas potencialas. Pagrindiniai šio sektoriaus rizikos veiksniai ir neapibrėžtumas yra nuolat kintančios pačios technologijos, duomenų saugumas bei reguliacinė aplinka.  BDO komanda Jums gali padėti audito ir rizikos valdymo, mokesčių, apskaitos, verslo konsultacijų ar plėtros klausimais. Be to, mūsų klientai visada gali būti užtikrinti, kad gaus geriausias paslaugas iš mūsų tarptautinio tinklo ekspertų ir kitose šalyse.