• Finansinių ataskaitų auditas

Finansinių ataskaitų auditas

Auditoriaus nuomonė yra skirta suteikti pagrįstą, bet ne absoliutų užtikrinimą, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais pateikia tikrą ir teisingą vaizdą pagal finansinių ataskaitų sudarymo tvarką bei kitus teisės aktus.

Mūsų įmonė atlieka vietinių įmonių, įmonių, priklausančių tarptautinėms įmonių grupėms, bei kitų verslo subjektų auditą. Mūsų klientai yra, gamybos, prekybos, paslaugų įmonės, veikiančios įvairiuose ūkio sektoriuose.

Mūsų audito metodika remiasi tarptautiniais audito standartais. Mūsų naudojami audito įrankiai, garantuoja nuoseklų, sklandų ir kokybišką audito procesą, laikantis vietinių bei tarptautinių audito standartų bei kitų teisės aktų ir tvarkų.