Finansinių ataskaitų auditas

Finansinių ataskaitų auditas

Auditoriaus atliekamas profesionalus finansinių ataskaitų auditas yra skirtas suteikti pagrįstą, bet ne absoliutų užtikrinimą, kad finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais pateikia tikrą ir teisingą vaizdą pagal finansinių ataskaitų sudarymo tvarką bei kitus teisės aktus.
Mūsų įmonė atlieka vietinių įmonių, įmonių, priklausančių tarptautinėms įmonių grupėms bei kitų verslo subjektų auditą. Mūsų klientai yra gamybos, prekybos, paslaugų įmonės, veikiančios įvairiuose ūkio sektoriuose. 
Mūsų finansinių ataskaitų auditas atliekamas remiantis tarptautiniais audito standartais. Mūsų naudojami audito įrankiai, garantuoja nuoseklų, sklandų ir kokybišką audito procesą, laikantis vietinių bei tarptautinių audito standartų ir kitų teisės aktų, tvarkų.