Vidaus kontrolių vertinimas ir vidaus auditas

Vidaus kontrolių vertinimas ir vidaus auditas

Vidaus kontrolės vertinimas ir vidaus auditas yra procesai, padedantys sistemiškai ir sklandžiai siekti įmonės tikslų bei užtikrinti efektyvią veiklą, patikimų ir teisingų finansinių ataskaitų sudarymą, laikantis visų įstatymų, reglamentų ir kitų teisinių aktų. Vidaus auditas įmonėje vertina vidaus kontrolės procesus ir veiksmingumą - ar kontrolės priemonės yra tinkamai parinktos, organizuotos, efektyviai įgyvendinamos, ir pateikia rekomendacijas, kaip vidaus kontrolę galima gerinti bei tobulinti. BDO ekspertai gali padėti jums nustatyti ir įvertinti Jūsų verslo vidaus kontroles, be to mes galime jums patarti, kaip sukurti tokias vidaus kontrolės priemones bei jas vertinti ir taip efektyvinti Jūsų darbo procesus.