• Veiklos įvertinimas pagal LR AB įstatymą

Veiklos įvertinimas pagal LR AB įstatymą

Šiuo metu sparčiai besikeičiančiame pasaulyje yra labai svarbu, kad būtų laikomasi įvairių skirtingų teisinių reikalavimų, kurie taip pat labai dažnai keičiasi. BDO Lietuva ekspertai yra pasiruošę padėti Jums ir atlikti patikrinimus, kurie pateiks įžvalgas apie verslo subjekto atitikimą LR Akcinių bendrovių įstatymui, kitiems teisės aktams ar taisyklėms.