Veiklos įvertinimas pagal LR AB įstatymą

Veiklos įvertinimas pagal LR AB įstatymą

Šiuo metu sparčiai besikeičiančiame pasaulyje yra labai svarbu, kad būtų laikomasi įvairių skirtingų teisinių reikalavimų, kurie taip pat labai dažnai keičiasi. BDO Lietuva ekspertų atliekamas veiklos vertinimas gali jums padėti supransti ar Jūsų verslas atitinka LR Akcinių bendrovių įstatymų reikalavimus. Profesionalus veiklos vertinimas pagal LR Akcinių bendrovių įstatymą pateiks aiškias ekspertų įžvalgas apie verslo veiklos atitikimus nustatytiems teisės aktams ir kitoms taisyklėms.