• Mokestinės konsultacijos ir peržvalgos

Mokestinės konsultacijos ir peržvalgos

Konsultuojame visais su Įmonės veikla susijusių mokesčių skaičiavimo, deklaravimo, apskaitos klausimais. Atliekame mokesčių peržvalgas, įvertiname apskaičiavimo teisingumą, galimas mokestines rizikas.

Atliekame įmonės apskaitos skyriaus vertinimą, funkcijų paskirstymą tarp datbuotojų, teikiame pasiūlymus dėl apskaitos optimizavimo.