Mokestiniai patikrinimai

Mokestiniai patikrinimai

Atstovaujame Įmonę Mokesčių administratoriui pradėjus patikrinimą arba esant neaiškumams dėl mokėtinų mokesčių, rengiame paklausimus Mokesčių administratoriui dėl atskirų mokesčių skaičiavimo, deklaravimo ar mokėjimo, teikiame paaiškinimus Mokesčių administratoriui dėl Įmonės paskaičiuotų, deklaruotų ar sumokėtų mokesčių.