• Mokestiniai ginčai ir ekspertizė

Mokestiniai ginčai ir ekspertizė

Atstovaujame Įmonę esant nesutarimams su Mokesčių administratoriumi dėl mokesčių paskaičiavimo, deklaravimo, mokėjimo bei pradėjus dėl to ginčą tiek Mokesčių administratoriaus komisijoje, tiek teisme.