Sandorių kainodaros paslaugos

Sandorių kainodaros paslaugos

  • Kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentacijų rengimas pagal Lietuvos ir tarptautinius (EBPO) kainodaros reikalavimus;
  • Palyginamųjų studijų atlikimas ir jų tinkamas dokumentavimas;
  • Rengiame grupės įmonių sutartis;
  • Konsultuojame kainodaros klausimais: peržiūrime įmonių turimas dokumentacijas, kainodaros politiką, metodikas ir palyginamąsias studijas. Pateikiame komentarus ir rekomendacijas dėl šių dokumentų atitikimo Lietuvos ir tarptautiniams reikalavimams;
  • Teikiame konsultacijas ir pagalbą kontroliuojamųjų sandorių kainodaros patikrinimo metu;
  • Rengiame prašymus išankstiniams susitarimams su mokesčių administratoriumi dėl būsimo kontroliuojamojo sandorio metu taikytinų kainodaros principų bei atstovaujame klientui gaunant minėtus susitarimus.