Konsultacijos

Pasiekime jūsų užsibrėžtų tikslų kartu

BDO konsultacijų komandos tikslas – padėti mūsų klientams siekti jų užsibrėžtų tikslų, siūlant optimalius ir efektyviausius sprendimus. Mes dirbame tiek su privataus sektoriaus kompanijomis,  tiek  su viešojo sektoriaus įmonėmis ir organizacijomis.

BDO konsultacijų kryptys labai įvairios -  per daugelį metu įgyta darbo patirtis ir sukauptos žinios, dirbant su klientais ir projektais, leidžia mums profesionaliai konsultuoti įmones įvairiais verslo klausimais, su kuriais jos susiduria vystydamos savo verslą. Taip pat mes dažnai vykdome bendrus projektus su BDO Global tarptautinės grupės ekspertais, remdamiesi jų patirtimi ir žiniomis.

Naudodamiesi mūsų paslaugomi mūsų klientai laimi, nes jie vienoje vietoje gali gauti aukštos kompetencijos kompleksines verslo, finansines, apskaitos, mokesčių, teisines ir verslo pradžios administravimo paslaugas. Mes ne tik padedame klientui priimti sprendimą verslo valdymo, alternatyvų, investicijų pasirinkimo klausimais. Bet ir vėlias, priėmus vieną ar kitą sprendimą,  galime padėti jį ir įgyvendinti: paruošti reikiamus teisinius dokumentus, administruoti įmonės verslo pradžią, vesti įmonės apskaitą, sudaryti visą reikalingą finansinių ir veiklos ataskaitų paketą, konsultuoti mokesčių klausimais.