Personalo politika, atranka ir valdymas

Personalo politika, atranka ir valdymas

Atliekame Įmonės personalo valdymo funkciją: personalo politikos ruošimas, įsakymų, susijusių su personalu rengimas, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas, darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo dokumentų tvarkymas ir Mokesčių Administratoriaus informavimas. Personalo atrankų organizavimas.