Finansinės konsultacijos

Finansinės konsultacijos

Profesionalios finansinės konsultacijos apima: įmonių sujungimai ir įsigijimai, pardavimo sandoriai, akcijų, turto ir verslo vertinimas, tematiniai tyrimai, investicijų analizė, finansiniai veiklos rodikliai ir rezultatai.

Ekspertų atliekamos finansinės konsultacijos taip pat apima ir kainodaros politikos parengimą, kuri dažnai yra suprantama kaip  mokesčių tikslais ruošiama dokumentacija. Bet kaip mūsų patirtis rodo, pilną ir tinkamą kainodaros politiką galime paruošti tik tuo atveju, jei gerai įsigiliname į įmonės veiklos aplinką ir pačią veiklą, visais požiūriais išanalizuojame vertinamą sandorį tarp susijusių šalių. Tik tokiu būdu galime rasti tinkamą kainos pagrindimą, lyginimui pasirinkdami rinkos informaciją apie tapačius sandorius rinkoje. Kainodaros politika yra svarbi ne tik pateikti mokesčių administratoriui bet ir pagrindžiant savo sandorių kainą derybose su susijusiomis grupės šalimis.

Kadangi esame tarptautinio tinklo kompanija, į mus dažnai kreipiasi užsienio įmonės ar individualūs asmenys, o taip pat ir Lietuvos investuotojai, ketinantys pirkti verslą ar jo dalį Lietuvoje. Šiems klientams mes siūlome specialaus tyrimo arba sutartų procedūrų paslaugas, atsakant į konkrečius klausimus. Klausimai gali būti įvairūs, priklausomai nuo kliento poreikio. Dažniausiai klientams atsakome:

  • kokia yra tikroji verslo kaip komplekso vertė (akcijų vertė),
  • teikiame įmonės finansinių rodiklių analizę ir rekomendacijas
  • teikiame planuojamos įsigyti verslo įmonės turto (kilnojamas, nekilnojamas turtas, atsargos, gautinos pirkėjų skolos, investicijos ir t.t.) įvertinimą, įsipareigojimų įvertinimą (skolos bankams, tiekėjams, galimi įsipareigojimai ateityje, teisminių ginčų pasekmės ir t.t.)
  • atsakome į kitus klausimus susijusius su verslo pirkimu: mokesčių ir teisinės konsultacijos įsigyjant įmones (o taip pat ir skaidant į atskiras įmones arba jungiant kelis įmonių vienetus )pasiūlant klientui palankiausias alternatyvas esamai situacijai

Mes taip pat atliekam įvairių kitų sandorių,  investicinių planų , strateginių planų, įmones pertvarkymo projektų finansinių dalių skaičiavimo ir aprašymo paslaugas. Vertiname įvairias investicijų ar verslo pertvarkymo alternatyvas visais trimis aspektais:

  • Teisiniu- ar galime? Dirbame kartu su teisininkais vertindami teisinius projekto įgyvendinimo aspektus ir galimybes.
  • Ekonominiu - ar apsimoka? Ar tikrai apsimoka, ar laimėsiu, kada mano projektas pradės nešti naudą, kokie yra pagrindiniai mano veiklos rodikliai
  • Operatyviniu- kaip tai padaryti? Koks yra nuoseklus planas, žingsnis po žingsnio, kad įgyvendinčiau savo planą, projektą, sprendimą?

Atlikdami tokias analizes pateikiame finansinius įvertinamus, planus, prognozes, padėsiančius priimti sprendimus bei nuosekliai juos vėliau įgyvendinti ir įvertinti tai kas pasiekta.