CRM, Finansų valdymo ir apskaitos IT sistemos

CRM, Finansų valdymo ir apskaitos IT sistemos

BDO nėra IT kompanija ir pati neužsiima kompiuterinių  programų kūrimu, BDO IT sistemų diegime dalyvauja kaip tiltas, tiek kliento tiek programinės sistemos diegėjo pusėje.  Iš didelės mūsų praktikos IT sistemų kūrime ir diegime, matome, kad sėkmingiau  diegiamos yra tos veiklos, finansų valdymo ir apskaitos sistemos, kuriose dalyvauja ekspertai gerai išmanantys šias sritis, nes teikia platų verslo ir finansų paslaugų spektrą, dėl to žiūri plačiau, matydami ne vieno, o daugelio vartotojų poreikius.  Finansų ekspertai gerai supranta kliento procesus, problematiką ir poreikius ir gali tai aiškiai perteikti IT sistemos diegėjui, verčiant finansų ar verslo valdymo kalbą į techninę, labiau susistemintą ir pažįstamą kalbą programuotojui. Bei mes taip pat galime būti nepakeičiami padėjėjai pasirenkant kuri IT sistema būtų tinkamiausia klientui. Verslui pačiam sunku susigaudyti, kurį iš gausybės IT sistemų produktą pasirinkti, kokius esamus modulius diegtis, kokių naujų pritaikytų konkrečiam verslui modulių ar funkcijų reikia. Bei, vėliau diegimo procese prižiūrėti patį IT sistemos diegėją, kad jis įdiegtų tai kas reikalinga, ir įdiegtų tinkamai, kad klientas priimtų įdiegtą sistemą naudojimui tik po sisteminio mūsų ir kliento pratestavimo.